Počítadlo počtu normostran

Nejrychlejší způsob jak zjístit počet NS je vložit nebo napsat text do online kalkulačky.
Počet normostran:
Počet znaků:

Základní informace

Normostrana je standardizovaná strana textu o rozsahu 1800 znaků,  můžeme si jí představit jako 30 řádků o 60 znacích. Započítávají se i mezery a speciální znaky.

Normostrana někdy označována jako NS se používá v publicistice, překladatelství a copywritingu, ale můžeme se s ní setkat i při zadávání školních prací nebo referátů.

V textových editorech jako je Word nebo Libre Office je možné zjistit počet znaků jednoduchým výpočtem z napsaných znaků.

V době kdy byly rozšířené psací stroje, se počet normostran vypočítával podle plochy, kterou text na stránce zabíral. Tento způsob výpočtu je však možný jen při použití neproporcionálního písma.

Počet stran vytištěného textu nemusí zdaleka odpovídat skutečnému počtu NS. Vytištěný text je ovlivněn spoustou dalších faktorů, než jen počtem znaků. Jde například o použitý font, velikost písma, odstavce, výška řádkování a podobně.

Podělte se o normostrana.cz se svými přáteli!