Počítadlo normostran


Počet normostran

TIP: Doučuji češtinu online a v Ostravě

Pomáhám žákům ZŠ, SŠ a studentům bohemistiky. Zakládám si na individuálním přístupu.
Sleva 10% pro uživatele normostrany. Více informací na doucovanicestiny.eu .

Základní informace o normostraně

Normostrana je standardizovaná strana textu o rozsahu 1800 znaků. Můžeme si ji představit jako 30 řádků o 60 znacích. Započítávají se i mezery a speciální znaky.

Normostrana, někdy označována jako NS, se používá v publicistice, překladatelství a copywritingu, ale můžeme se s ní setkat i při zadávání školních prací nebo referátů.

V textových editorech jako je Word nebo Libre Office je možné zjistit počet znaků jednoduchým výpočtem z napsaných znaků.

V době, kdy byly rozšířené psací stroje, se počet normostran vypočítával podle plochy, kterou text na stránce zabíral. Tento způsob výpočtu je však možný jen při použití neproporcionálního písma, dnes počet vytištěných stran nemusí zdaleka odpovídat skutečnému počtu normostran. Podívejte se, jak nastavit normostranu ve Wordu a dalších editorech tak, aby splňoval tuto definici. Vytištěný text je ovlivněn spoustou dalších faktorů než jen počtem znaků. Jde například o použitý font, velikost písma, odstavce, výška řádkování a podobně.