Počet normostran v Libre Office

Libre Office (dříve Open Office) je kancelářský balík šířený pod GNU licencí. Můžete jej tak využívat zdarma k jakémukoli účelu. Postup pro zjištění normostran v Libre Office je podobný jako v MS Wordu.

V levé dolní části obrazovky můžeme vidět počet znaků. Jsou uvedeny i s mezerami. Můžeme na toto místo kliknout pro zobrazení podrobnějšího přehledu.

Chcete zjistit kolik normostran má pouze část dokumentu? Stačí označit potřebnou část textu a spodní ukazatel ukáže počet znaků jen ve vyznačené části.

Počet normostran jednoduše vypočítáme podělením počtu znaků bez mezer číslem 1800.

Počet znaků s mezerami / 1800 = počet normostran

Podělte se o normostrana.cz se svými přáteli!